Amateur Radio

“ एमेच्योर रेडियो” परिचय र प्रयोगको नेपाली सन्दर्भ सतीश कृष्ण खरेल , 9N1AA एमेच्योर रेडियो त्यस्तो मनोविनोद (Hobby) हो, जसमा समान मनोविनोद भएका व्यक्तीहरुसग रेडियो ट्रान्सीभरको प्रयोग गरी सन्चार र सम्बाद गरिन्छ । यसमा के के गरिन्छ ? सन्चार (Communication) परीक्षण (Experimentation) सम्बाद (Rag-Chewing) प्रतिस्पर्धा (Contest) सन्चार आफुलाइ मनपर्ने मोड र फ्रिक्वेन्सीमा परस्पर सन्चार गरिन्छ […]

Continue reading